Servis televizora

Servisiranje televizora(garantno i vangarantno) najnovije generacije
QLED, OLED, LED, LCD i Plasma:

Servis QLED televizora

 • Televizori najnovije generacije
 • Kvalitet slike neuporediv sa bilo kojim drugim TV-om ili tehnologijom
 • Reprodukuju 100 odsto trodimenzionalni opseg boja
 • Prikažu čak i suptilne razlike u boji koje potiču od različite osvetljenosti.
 • Povezivanje QLED televizora sa Internet of Things okruženjem
 • Obavljanje pretrage preko telefona, i na televizorima, korišćenje opcije za prikaz sadržaja ekrana telefona na TV-u
 • Internet i Wi-Fi veza

Servis OLED televizora

 • OLED ekrani su tanji, štedljiviji u pogledu potrošnje energije ali još uvek nisu jeftiniji od postojećih LCD ili plazma ekrana
 • Za razliku od LCD-a, OLED koristi neke organske, ili makar hibride organsko-neorganskih materijala.
 • Organski materijali obećavaju dobre karakteristike kao što su širok spektar radnih temperatura, fleksibilnost i dobra provodljivost.
 • Uređaji koji koriste fizičku pojavu elektroluminescencije da bi prikazali pokretne ili statične slike.
 • Glavne prednosti su bolji kvalitet slike, manja potrošnja električne energije i izrada tanjih ekrana
 • U poređenju sa LCD televizorima, OLED televizori daju daleko veći odnos kontrasta, uglove gledanja te skalu boja, što sve rezultuje daleko boljim kvalitetom slike uz istu potrošnju energije.

Servis LED televizora

Servis LCD televizora

Servis PLASMA televizora