digitalizacija

Dobre i loše strane digitalne televizije

Dobre strane:

 • digitalna televizija predstavlja bolje rešenje, pogotovo sa dobrim signalom, zbog eliminisanja vidljivih smetnji i  efekata poput višestruke slike
 • mala je razlika u prijemu digitalnog signala sa slabijim signalom
 • jednostavnije je dobiti optimalnu digitalnu sliku nego optimalnu analognu sliku
 • mnogo više kanala može da stane u okviru istog spektra u digitalnom prenosu
 • postoji mogućnost interktivnih usluga

Loše strane:

 • mogu se javiti teškoće u podešavanju antene usled nedostatka povratne informacije koju pruža postepeno degradirana analogna slika; slika se obično u potpunosti pojavljuje ili je nema, ne pružajući nikakve informacije u kom pravcu treba promeniti antenu
 • potrebni su vam novi uređaji (set-top boksovi) 
 • dolazi do povećane potrošnje električne energije od strane opreme za digitalni prijem ukoliko su uključeni i televizor i dodatni set-top boks
 • postoji potreba za instaliranjem poboljšane antene
 • analogni sistem zahteva slabiji signal da bi se dobila vidljiva slika; digitalna slika ne može biti degradirana kao analogna
 • menjanje kanala je sporije usled vremena koje je potrebno za dekodiranje digitalnog signala